• glava_banner_01

Pesticidni intermedijer

  • Pesticidi Klasificirati prema primjeni/srednjem proizvodu

    Pesticidi Klasificirati prema primjeni/srednjem proizvodu

    Naziv proizvoda Kemijska struktura CAS br. 2-Butil-1,2-benzizotiazolin-3-on 4299-7-4 4-hidroksibenzil alkohol 623-05-2 2,2-dimetilbutiril klorid 5856-77-9 N,N-dimetilcikloheksilamin 98-94-2 N,N-dimetilbenzilamin 103-83-3 pentametildietilentriamin 3030-47-5 1,3,5-tris[3-(dimetilamino)propil]heksahidro-1,3,5-triazin 15875-13-5 Bis(2-dimetilaminoetil) eter 3033-62-3 3,5-dimetilpiperidin 35794-11-7 N,N,N...