• glava_banner_01

CICP-Complex anorganski pigmenti u boji

  • Kompleksni anorganski pigmenti boja/miješani pigmenti metalnog oksida

    Kompleksni anorganski pigmenti boja/miješani pigmenti metalnog oksida

    Kompleksni anorganski pigment u bojissu čvrste otopine ili spojevi koji se sastoje od dva ili više metalnih oksida.One oksid služi kao domaćin, a ostali oksidi međusobno difundiraju u kristalnu rešetku domaćina.Tnjegova inter-difuzija se postiže na temperaturama općenito 700-1400 ℃.Hermeta nudi sveobuhvatnu paletu rješenja anorganskih boja koja vam daje intenzivne boje koje zahtijevate za svoju plastiku, gumu, premaze, tinte, konstrukcije i keramiku.